Anasayfa / Gaziantep / Nurdağı İlçe
Nurdağı İlçe
Nurdağı İlçe

Nurdağı İlçe

Nurdağı, ilk medeniyetlerin oluştuğu Mezopotamya-Akdeniz arasında bulunmaktadır. Suriye, Anadolu ve Cebeli Bereket-Adana ovasına geçen geçitler üzerinde bulunması nedeniyle tarih öncesi çağlardan beri [İlk Tunç Çağı- Orta Tunç Çağı- Bakırtaş] İnsan topluluklarının göçlerini bu yoldan yapmıştır ve ticari ilişkilerin bu yollardan temin edildiği çevrede yapılan kazılardan anlaşılmaktadır. Nurdağı’nın 1929 yılından önce resmi bir kaydı olmasa da tarihin en eski devirlerinden beri birçok medeniyetin eserlerini üzerinde topladığı düşünülmektedir. Hitit İmparatorluk Hanedanından bazı prensler bu bölgede küçük hanedanlar kurmuşlar ve hüküm sürmüşlerdir. Bunlardan biri de yöreye adını veren Kargamış (Carabulus) Hitit Krallığıdır.  Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Geç Hititlere ait kanıtlar barındıran Karahöyük beldesi ile yine Geç Hititlere ait birçok kanıtın bulunduğu Zincirli höyüğünü birbirine bağlayan Aslanlı Beyi yolu Nurdağı’nın köylerinden biri olan Olacak köyünden geçmektedir. Bu yolun küçük bir kısmı hala var olmaya devam ederken , büyük bir kısmı ormanlar içinde günden güne yok olmaktadır.

Nurdağı Tarihi

Ek olarak Nurdağı’nın çeşitli kısımlarında 20’den fazla eskiden yerleşim yeri olarak kullanılan; fakat bugün toprak birikintisinden başka bir değer taşımayan Höyükler ve söz edilen bu höyüklerdeki geç Hititlere ait eşya kalıntılarının bulunması da Geç Hititlerin bölgede uzun zaman yaşadıklarının, yerleşim yerleri kurduklarının ve medeniyet tesis ettiklerinin delili olmaktadır. İran ve Yunan savaşları sırasında bölgemiz İran İmparatorluğunun hakimiyeti altına girmiş ve Büyük İskender’in doğu seferinde bölge tıpkı İslâhiye gibi Büyük İskender’in himayesine girmiştir. Hıristiyanlığın ilk yayıldığı zamanlarda Cebeli Bereket dağları ilk Hıristiyanların yerleştikleri ve yaşadıkları mekanlar olmuştur. Roma imparatorluğunun parçalanması üzerine İslâhiye gibi, bölge de doğu Roma imparatorluğunun idaresi altına geçmiş ve bu sebeple Bizans İmparatorluğuna dahil edilmiştir. İlçe sınırları içerisindeki Ukkaşiye Türbesinin bulunduğu tepede bir kilise ve ibadet yerinin olduğu bu kilisede eskiden keşişlerin ibadet ettiği düşünülmektedir. Hisar Köyü tarafına Bizanslıların önemli bir kalesi olduğu ve Hisar adının o kaleden geldiği bilinmektedir.

İslamiyet’in yayılmasıyla II. Halife Hz. Ömer ‘in zamanındaki Hicri tarihin I8.senesi Roma-Bizanslarla ile yaşanan uyuşmazlık üzerine Şam ve Halep, Roma -Bizans İmparatorluğunun hakimiyetindeyken 40 Bin kişilik bir İslam ordusu ile bu şehirleri fethettikten sonra Suriye’nin tamamını fethetmiş ve Kilis, Antep ve Malatya şehirlerine kadar uzanmak ister. Bu ordu ve Komutanı Antakya ve Hatay dolaylarını fethederek Kırıkhan ve İslahiye’yi de düşürmüşlerdir. Maraş ve Malatya’ya doğru seferini devam ettirmek istiyorlardı. Oldukça çetin çatışmalar sonucunda Bizanslıların Cebeli Bereket dağlarının arkasına doğru geri çekilmesini sağlamıştır. Abbasi İmparatorluğunun kurulmasının ardından hükümdarlığının hüküm sürdüğü zamanda Suriye’nin kuzey kısmında kalan bu şehre Avasım adı verilmiş ve bu bölgelere Sultan Alparslan’ın komutanı Emir Afsin tarafından Türkistan’dan gelen Türk kabilelerini yerleştirmiştir. Bu olaydan itibaren Anadolu’nun Türkleştirilmesi ilk bu bölgeden başlamıştır.

Bütün Anadolu Türk hâkimiyetine geçtiği gibi ilçe de bulunduğu yerle birlikte Selçuklu hâkimiyeti altına girmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Mısırlı İbrahim Paşa, Suriye’nin Kuzeyini işgal etmiş ve sonradan geri çekilmiştir. Bunun üzerine bu bölgelerde yoğun olarak bulunan Celikanlı ve Delikanlı aşiretlerinin çekişme ve kavgaları yüzünden düzensizlik oldukça çoğalmış Abdül Mecid zamanında, Derviş ve Cevdet Paşa bu bölgelerin düzeni için görevlendirilmiştir. 1868 yılında Derviş Paşa 15 Bin kişilik bir birlik ile 15 yıl boyunca bu bölgenin imar ve iskân işleriyle uğraşmıştır.  Buradaki arazi tapuları reislere tahsis edilmiştir. O zamanın yerleşim şartlarına göre Kilis-İslâhiye yolunun güney kısmı Delikanlı, doğu kısmı ise Celikanlı aşiretine tahsis edilmiştir. 1923 yılından sonra bu bölgede baş gösteren nizamsız davranışlar başlayınca Gaziantep’le olan yakınlığı sebebiyle 1933 yılında Gaziantep’e bağlanmıştır.

Hakkında Gaziantep Son Dakika

Sizlere Gazi şehrimizin son dakika haberlerini tarafsız olarak sade bir dille yayınlamak için emek harcayan yarı zamanlı Süpermeniz!

Mutlaka Okumalısın!

Nizip İlçe

Nizip İlçe

Nizip İlçede tarım ve sanayi gelişmiş durumdadır. Antep fıstığı ve zeytin bahçeleri oldukça yaygındır. Zeytinyağlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir